Algemene Voorwaarden LoveJoYoga

Deelname aan de lessen, betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. De lessen worden met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid gegeven. Opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen een persoon te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/ verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van deze persoon door de docente. Dit gebeurt in goed overleg, eventueel met de ouder(s)/ verzorger(s) . Er kan dan gekeken worden voor de 1 op 1 begeleiding. Zie ook Coaching.
De Yoga lessen, Coaching, Therapie alsmede de workshops worden met Hatha Yoga en Yin Yoga gegeven.

U kunt u aanmelden via info@yogainhouten.nl of bellen naar 0306369790 graag een bericht achterlaten na de pieptoon.

Het verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal ik, Bibi AR Verbeek, vooraf in gesprek gaan, om bijzonderheden nader te bespreken.

Indien er per direct geen plaats is, dan zal u op de wachtlijst komen. U wordt hierover geïnformeerd. Mocht u hier geen gebruik (meer) van willen maken, dan verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Betaling

De kosten voor: les/cursus/workshop staat vermeld in de meest recente folders en op deze website. Het lesgeld alsmede cursus/workshop dient vooraf te worden betaald. Je kunt kiezen voor een blok van 4 lessen. De 1e maand van mei, de 1e maand van augustus en de laatste week van december is de praktijk gesloten. Voor lessen in een blok of een workshop geldt een maand opzeg termijn. Dit kan schriftelijk (via e-mail).

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. LoveJoYoga heeft het recht om op de cliënt de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

Lesgeld (cursus/ workshop kosten) wordt berekent via overboeking per bank. (Triodos Bank NL82TRIO0197660118 t.n.v. LoveJOYoga) Inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste les, sessie is voldaan. Lesgeld (cursus/workshop) kan ook worden betaald via IDeal. Je wordt automatisch doorverwezen naar de betalingssite.

Restitutie voor gemiste lessen, sessies ed zijn helaas niet mogelijk. Je kunt een gemiste les altijd inhalen, mits je deze 24 uur van te voren hebt afgemeld. Inhalen kan tot 7 dagen na je gemiste les. Daarna vervalt je inhaal periode. Ga je op vakantie, buiten de vaste vakantieperiode. Dan kan dit doorgeven worden aan de docent. Je kunt dan tijdelijk je leskaart bevriezen. Je kunt 1x een vakantieperiode doorgeven buiten de vaste vakantie weken. Wil je stoppen met de lessen of sessies? Graag schriftelijk opzeggen, mag ook via e-mail. Coaching en Therapie gaat per maandsessie. Aan het eind van een sessie bespreken we of een tweede sessie nodig is.

LoveJoYoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en tarieven, -tijden en data ten alle tijde te wijzigen.

Extra voorwaarden bedrijven & instanties

Voor het boeken van lessen en/of worskhops geldt het volgende. Afmelden van lessen en/of worskhops dient voor de startdatum te worden aangegeven. Hierbij geldt 2 weken voor startdatum alleen annuleringskosten €50,- incl. BTW. Wordt de les 1 week van te voren afgemeld dan geldt hiervoor 50% van het totaal bedrag wat in rekening wordt gebracht. Is dit 3 dagen van te voren of minder, dan wordt 100% van het totaal bedrag in rekening gebracht.

Afmelden ziekte of afwezigheid

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit zo spoedig mogelijk te melden via telefoonnummer 0306369790. U kunt een bericht achterlaten na de pieptoon. Retitiutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Meld je 24 uur van te voren je les af, dan mag je deze les op een andere dag/tijd inhalen in dezelfde week.

Handig om te weten

Tijdens de les is het gewenst soepel zittende kleding te dragen en blote voeten. Sokken kan wel maar dan niet in de vorm van een maillot, zodat ze makkelijk uit kunnen. Voor eventuele blessures, letsel, schade en diefstal draag je eigen verantwoordelijkheid.

Kortingsbonnen zijn in te leveren voor iedere lessenserie en is eenmalig geldig voor 1 persoon. De kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Op de bon staat welke maanden deze geldig is, periode voor of na deze maanden is de bon niet inwisselbaar. Kortingsbonnen zijn alleen inwisselbaar bij Yoga met Bibi, Yoga Ontspanning, Yoga Deugden, Yoga Nidra en Ouder & Kind/ Zwanger & Baby.

De lessen in Houten worden aangeboden op de yogapraktijk Moerasmeer 22. De lessen worden in groepen van maximaal 5 cursisten aangeboden om zo veel mogelijk persoonlijke ondersteuning tijdens de lessen aan te bieden.

Op locatie worden de lessen aangeboden met een max van 20 deelnemers, mochten er meer deelnemers zijn dan worden er meerdere lessen aangeboden.

Privacy Statement van Yogapraktijk LoveJoYoga

1.1 Bescherming persoonsgegevens
Yogapraktijk LoveJoYoga gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruiker. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving (AVG) op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

1.2 Gegevensverzameling
Yogapraktijk LoveJoYoga verwerkt en verzamelt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van de website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te beoordelen of de website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers, gebruikers en relaties.
Daarnaast verwerkt Yogapraktijk LoveJoYoga persoonsgegevens om contact met de gebruiker te kunnen opnemen in het kader van facturatie, maildiensten en  ondersteuning (bv voor het omboeken in Momoyoga).
De door de gebruiker te verstrekken c.q. verstrekte persoonsgegevens op profielen van gebruikers van Yogapraktijk LoveJoYoga zullen opgenomen worden in een databank.
De door de gebruiker ingevulde (profiel)gegevens, met uitzondering van het aan het account gekoppelde e-mailadres, inlog-gegevens en door de gebruiker zelf afgeschermde NAW-gegevens,  maakt Yogapraktijk LoveJoYoga beschikbaar voor online zoekmachines.

1.3 Mailinglijsten
Yogapraktijk LoveJoYoga stuurt reclameboodschappen en mailings naar het e-mailadres, of postadres van de gebruiker wanneer de gebruiker heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. De gebruiker kan zelf aangeven dat zij informatie wenst te ontvangen via Yogapraktijk LoveJoYoga. Wanneer de gebruiker een lidmaatschap neemt (via de website) op een of meer van de mailinglijsten, is het Yogapraktijk LoveJoYoga toegestaan de gebruiker in dat kader emails te sturen.
De gebruiker kan zich zelf aan- en afmelden voor de mailinglijsten via het gebruikersaccount of via een link in de ontvangen emails.
Voor sommige e-mails kan een gebruiker zich niet afmelden. Het gaat dan om systeemberichten zoals een bevestiging van een registratie of een e-mail die gestuurd wordt als een gebruiker aangeeft dat hij zijn wachtwoord is vergeten.

1.4 Toestemming
Als een gebruiker de website bezoekt of een account aanmaakt geeft zij toestemming om de gegevens door Yogapraktijk LoveJoYoga te laten verwerken met inachtname van dit privacy statement.
Gegevens die Yogapraktijk LoveJoYoga van de gebruiker verwerkt en verzamelt staan vermeld in ons registratie systeem (momoyoga) Daar staat ook in, in hoeverre de gebruiker zelf de keuze heeft om deze gegevens wel of niet te verstrekken (bij het aanmaken van een profiel) en of deze zijn aan te passen.
Naast de door gebruiker zelf aangeleverde informatie registreert Yogapraktijk LoveJoYoga bijvoorbeeld ook of bepaalde berichten of informatie zijn bekeken.
De gebruiker geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende gegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.

1.5 Inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens
De gebruiker kan de door haar verstrekte gegevens altijd wijzigen via haar profiel. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte gegevens en is gehouden deze regelmatig te controleren en eventueel aan te passen. Yogapraktijk LoveJoYoga zal de gebruiker hieraan helpen herinneren.
De gebruiker kan per email (aan contact@lovejoyoga.nl) een verzoek indienen om een kopie te ontvangen van de van haar verzamelde gegevens. Yogapraktijk LoveJoYoga zal deze gegevens binnen 4 weken beschikbaar stellen.
Via haar account kan een gebruiker een verzoek indienen om alle over hem of haar verzamelde gegevens, inclusief account te verwijderen uit de systemen, tenzij en voor zover de wet Yogapraktijk LoveJoYoga verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. (zie ook 1.6 bewaartermijnen)
Bezwaar maken tegen gegevensverzameling en vermelding kan daarnaast via het email-adres contact@lovejoyoga.nl

1.6 Bewaartermijnen
In het algemeen bewaart Yogapraktijk LoveJoYoga gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hierna verwijdert of anonimiseert Yogapraktijk LoveJoYoga deze gegevens. Anonimiseren betekent dat ervoor wordt  gezorgd dat gegevens niet meer naar personen te herleiden zijn. Soms zijn bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, zal Yogapraktijk LoveJoYoga ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen de gegevens alsnog geanonimiseerd of verwijderd worden.
5 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor klachten die ingediend worden. Dit wordt gerekend vanaf de dag waarop de klacht in behandeling wordt genomen.
7 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:
– Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
– Correspondentie over incasso
– Betalingsoverzicht/facturen
– Bestellingen, bewijzen van levering van bestellingen

1.7 Beveiliging gegevens
Yogapraktijk LoveJoYoga maakt gebruik van gangbare veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot wachtwoorden, gebruikersnamen, e-mailadressen en evt. ook afgeschermde adresgegevens van de gebruiker.

1.8 Cookies
Om de websites beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruiker, worden bepaalde gegevens betreffende haar gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de gebruiker worden geplaatst. De gebruiker kan het gebruik van cookies via de instellingen van haar browser uitschakelen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een minder goede werking van de website.

Yogapraktijk LoveJoYoga maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de gebruiker geanonimiseerd van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Daarnaast plaatst Yogapraktijk LoveJoYoga functionele cookies, om bijvoorbeeld inloggegevens van een gebruiker te onthouden als de gebruiker daarom heeft verzocht.

1.9 Verwerkingsovereenkomsten
Met externe diensten waardoor Yogapraktijk LoveJoYoga gegevens laat verwerken zijn zogenaamde verwerkingsovereenkomsten gesloten, die aansluiten bij dit Privacy Statement.
Voor het versturen van mailings gebruikt Yogapraktijk LoveJoYoga bijvoorbeeld de dienst Momoyoga. Voor het hosten van de websites gebruikt Yogapraktijk LoveJoYoga one.com.

1.10 Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de website via links kunnen worden bezocht.

1.11 Wijzigingen
Yogapraktijk LoveJoYoga behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bij wijziging zal de gebruiker daarvan op de hoogte worden gebracht. Het verdient daarnaast aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat je als gebruiker van wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste wijziging: 28 mei 2018

Contact gegevens

Yogapraktijk LoveJoYoga
Moerasmeer 22
3994 JK Houten
030 63 69 790

KVK: 55882862

info@lovejoyoga.nl
info@yogainhouten.nl