Algemene Voorwaarden Yoga in Houten/ Love Joy Yoga/ Studio Stilte Yoga
Deelname aan de lessen, is akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. De lessen worden met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid gegeven. Opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen een persoon te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van deze persoon door de docente.
De yoga lessen worden gegeven met oa. restorative yoga, yin yoga, chakra yoga en deugden.
U kunt u aanmelden via info@yogainhouten.nl
Het verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden aan te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal ik, Bibi AR Verbeek, vooraf in gesprek gaan, om bijzonderheden nader te bespreken.

*

Betaling
De kosten staan vermeld in de meest recente folders en op deze website. De vergoeding dient vooraf te worden betaald. Je kunt kiezen voor PIN, Tikkie of overboeking. De kosten staan aangegeven bij de desbetreffende les.
De praktijk is gesloten op zon en feestdagen en bepaalde periodes in de mei en zomervakantie.
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Love Joy Yoga heeft het recht om op de cliënt de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
Lesgeld (cursus/ workshop/ training & experience kosten) wordt berekent via overboeking per bank. (NL65ABNA0120029227 t.n.v.  BAR Verbeek) Inschrijving is pas definitief als de betaling voorafgaand aan de eerste les, sessie is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen, sessies ed zijn helaas niet mogelijk. Een gemiste les  kan worden ingehaald, mits deze 24 uur van te voren is afgemeld. Inhalen kan tot 7 dagen na de gemiste les. Daarna vervalt de inhaal periode.

Voor digitale lessen geldt bij live gegeven lessen, inhalen mits 24 uur van te voren afgemeld zijn. Voor Vimeo (en andere opname lessen) geldt het volgende, de lessen staan vanaf dinsdagavond tot de eerst volgende dinsdag online. Link wordt 30 min voor inschrijving van de les automatisch verzonden.
Vakanties buiten de schoolvakanties kunnen schriftelijk worden doorgegeven, de leskaart wordt dan tijdelijk “bevroren”.
Love Joy Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en tarieven, -tijden en data ten alle tijde te wijzigen.
*
Extra voorwaarden bedrijven & instanties
Voor het boeken van lessen en/of workshops geldt het volgende. Afmelden van lessen en/of workshops dient voor de startdatum te worden aangegeven. Hierbij geldt 2 weken voor startdatum alleen annuleringskosten €50,- incl. BTW. Wordt de les 1 week van te voren afgemeld dan geldt hiervoor 50% van het totaal bedrag wat in rekening wordt gebracht. Is dit 3 dagen van te voren of minder, dan wordt 100% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
Afmelden ziekte of afwezigheid
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit zo spoedig mogelijk te melden via telefoonnummer 0306369790 of via de app. U kunt een bericht achterlaten na de pieptoon. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Meld je 24 uur van te voren je les af, dan mag deze les op een andere dag/tijd inhalen binnen de periode van je leskaart.

*

Handig om te weten
Tijdens de les is het gewenst soepel zittende kleding te dragen en blote voeten. Sokken kan wel maar dan niet in de vorm van een maillot, zodat ze makkelijk uit kunnen. Voor eventuele blessures, letsel, schade en diefstal draag je eigen verantwoordelijkheid.
Kortingsbonnen zijn in te leveren voor iedere lessenserie en is eenmalig geldig voor 1 persoon. De kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Op de bon staat welke maanden deze geldig is, periode voor of na deze maanden is de bon niet inwisselbaar. Kortingsbonnen zijn alleen inwisselbaar bij Yoga met Bibi, Yoga Ontspanning, ChakraYoga & Deugden.
De lessen in Houten worden aangeboden op de yogapraktijk Moerasmeer 22. De experience op locatie wordt in groepen van maximaal 10 cursisten aangeboden om zo veel mogelijk persoonlijke ondersteuning tijdens de yoga aan te bieden.
Op locatie bij bedrijven worden de lessen aangeboden met een max van 20 deelnemers, mochten er meer deelnemers zijn dan worden er meerdere lessen aangeboden.

*

Privacy Statement van Yogapraktijk Love Joy Yoga

1.1 Bescherming persoonsgegevens
Yogapraktijk Love Joy Yoga gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruiker. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving (AVG) op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.
1.2 Gegevensverzameling
Yogapraktijk Love Joy Yoga verwerkt en verzamelt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van de website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te beoordelen of de website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers, gebruikers en relaties.
Daarnaast verwerkt Yogapraktijk Love Joy Yoga persoonsgegevens om contact met de gebruiker te kunnen opnemen in het kader van facturatie, maildiensten en ondersteuning.
De door de gebruiker te verstrekken c.q. verstrekte persoonsgegevens op profielen van gebruikers van Yogapraktijk Love Joy Yoga zullen opgenomen worden in een databank.
De door de gebruiker ingevulde (profiel)gegevens, met uitzondering van het aan het account gekoppelde e-mailadres, inlog-gegevens en door de gebruiker zelf afgeschermde NAW-gegevens,  maakt Yogapraktijk Love Joy Yoga beschikbaar voor online zoekmachines.
1.3 Mailinglijsten
Yogapraktijk Love Joy Yoga stuurt reclameboodschappen en mailingen naar het e-mailadres, of postadres van de gebruiker wanneer de gebruiker heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. De gebruiker kan zelf aangeven dat zij informatie wenst te ontvangen via Yogapraktijk Love Joy Yoga. Wanneer de gebruiker een lidmaatschap neemt (via de website) op een of meer van de mailinglijsten, is het Yogapraktijk Love Joy Yoga toegestaan de gebruiker in dat kader e-mails te sturen.
De gebruiker kan zich zelf aan- en afmelden voor de mailinglijsten via het gebruikersaccount of via een link in de ontvangen e-mails.
Voor sommige e-mails kan een gebruiker zich niet afmelden. Het gaat dan om systeemberichten zoals een bevestiging van een registratie of een e-mail die gestuurd wordt als een gebruiker aangeeft dat hij zijn wachtwoord is vergeten.
1.4 Toestemming
Als een gebruiker de website bezoekt of een account aanmaakt geeft zij toestemming om de gegevens door Yogapraktijk Love Joy Yoga te laten verwerken met in acht name van dit privacy statement.
Gegevens die Yogapraktijk Love Joy Yoga van de gebruiker verwerkt en verzamelt staan vermeld in ons registratie systeem (Momoyoga) Daar staat ook in, in hoeverre de gebruiker zelf de keuze heeft om deze gegevens wel of niet te verstrekken (bij het aanmaken van een profiel) en of deze zijn aan te passen.
Naast de door gebruiker zelf aangeleverde informatie registreert Yogapraktijk Love Joy Yoga bijvoorbeeld ook of bepaalde berichten of informatie zijn bekeken.
De gebruiker geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende gegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.
1.5 Inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens
De gebruiker kan de door haar verstrekte gegevens altijd wijzigen via haar profiel. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte gegevens en is gehouden deze regelmatig te controleren en eventueel aan te passen. Yogapraktijk Love Joy Yoga zal de gebruiker hieraan helpen herinneren.
De gebruiker kan per email (info@yogainhouten.nl) een verzoek indienen om een kopie te ontvangen van de van haar verzamelde gegevens. Yogapraktijk Love Joy Yoga zal deze gegevens binnen 4 weken beschikbaar stellen.
Via haar account kan een gebruiker een verzoek indienen om alle over hem of haar verzamelde gegevens, inclusief account te verwijderen uit de systemen, tenzij en voor zover de wet Yogapraktijk Love Joy Yoga verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. (zie ook 1.6 bewaartermijnen)
Bezwaar maken tegen gegevensverzameling en vermelding kan daarnaast via het email-adres contact@lovejoyoga.nl
1.6 Bewaartermijnen
In het algemeen bewaart Yogapraktijk Love Joy Yoga gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hierna verwijdert of anonimiseert Yogapraktijk Love Joy Yoga deze gegevens. Anonimiseren betekent dat ervoor wordt  gezorgd dat gegevens niet meer naar personen te herleiden zijn. Soms zijn bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, zal Yogapraktijk Love Joy Yoga ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen de gegevens alsnog geanonimiseerd of verwijderd worden.
5 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor klachten die ingediend worden. Dit wordt gerekend vanaf de dag waarop de klacht in behandeling wordt genomen.
7 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:
– Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
– Correspondentie over incasso
– Betalingsoverzicht/facturen
– Bestellingen, bewijzen van levering van bestellingen
1.7 Beveiliging gegevens
Yogapraktijk Love Joy Yoga maakt gebruik van gangbare veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot wachtwoorden, gebruikersnamen, e-mailadressen en evt. ook afgeschermde adresgegevens van de gebruiker.
1.8 Cookies
Om de websites beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruiker, worden bepaalde gegevens betreffende haar gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de gebruiker worden geplaatst. De gebruiker kan het gebruik van cookies via de instellingen van haar browser uitschakelen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een minder goede werking van de website.
Yogapraktijk Love Joy Yoga maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de gebruiker geanonimiseerd van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Daarnaast plaatst Yogapraktijk Love Joy Yoga functionele cookies, om bijvoorbeeld inloggegevens van een gebruiker te onthouden als de gebruiker daarom heeft verzocht.
1.9 Verwerkingsovereenkomsten
Met externe diensten waardoor Yogapraktijk Love Joy Yoga gegevens laat verwerken zijn zogenaamde verwerkingsovereenkomsten gesloten, die aansluiten bij dit Privacy Statement.
Voor het versturen van mailingen gebruikt Yogapraktijk Love Joy Yoga bijvoorbeeld de dienst MailBlue/ActiveCampaign. Voor het hosten van de websites gebruikt Yogapraktijk Love Joy Yoga one.com.
1.10 Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de website via links kunnen worden bezocht.
1.11 Wijzigingen
Yogapraktijk Love Joy Yoga behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bij wijziging zal de gebruiker daarvan op de hoogte worden gebracht. Het verdient daarnaast aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat je als gebruiker van wijzigingen op de hoogte bent.
Datum laatste wijziging: 03-08-2023

*

Contact gegevens

Yogapraktijk Love Joy Yoga
Moerasmeer 22
3994 JK Houten
030 63 69 790
KVK: 55882862
info@yogainhouten.nl